"Vítá vás soukromá Mateřská školka jazyková a umělecká, s. r. o. v Olomouci."

Mateřská škola jazyková a umělecká, s. r. o. v Olomouci

Kalendář školky:

">

Na trhu předškolních zařízení působíme od roku 2011, kdy byla mateřská škola zapsána do rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, poskytujeme tedy vzdělání dle školského zákona a brzy jsem si zajistili prestižní pozici a to především tím, že nabízíme nejširší vzdělávací program i s výukou angličtiny včetně mnoha mimoškolních aktivit. Poslední kontrolou České školní inspekce jsme byli ohodnoceni s výsledkem ´´Nadprůměrný´´. Uplatňujeme také zkušenosti ze zahraničních návštěv a stáží ve školkách ve Velké Británii nebo Bulharsku. Náš vzdělávací program se pečlivě zaměřuje na efektivní postup a vývoj dítěte, zajištěný především sníženým počtem dětí ve třídách, u nás se děti skutečně vzdělávají během celého dne a klademe důraz na každodenní výuku. Pro práci s dětmi využíváme mimo standardních činností např. vlastní výtvarný ateliér, tělocvičnu, interaktivní velkoplošné tabule, profesionální cvičné kuchyně, náš fotoateliér, děti se zabaví např. zpěvem videoklipů naší hudební skupiny Agathamusic či  hrou na flétnu, několikrát týdně pracujeme v rámci keramického kroužku, anglicky se učíme 7 x týdně a spoustu dalšího……

 

Více informací ohledně vzdělávacího programu a harmonogramu dne naleznete v sekci ´´Vzdělávací program´´

Jak vybírat MŠ?

1, Je Vámi vybraná MŠ v rejstříku škol MŠMT a splňuje tak poždavky školského zákona MŠMT, zákona o pedagogických pracovnících?
2, Nabízí MŠ další sporotvní a výtvarné aktivity, nabízí výuku cizího jazyka?
3, Nabízí MŠ další doplňkové vzdělávací a mimoškolní činnosti?
4, Nabízí MŠ snížený počet dětí ve třídách?
5, Má MŠ zkušenosti se vzděláváním, je aktivní v rámci implementace nových přístupů, zapojuje se do mezinárodní spolupráce výměny zkušeností s předškolním vzděláváním?
Moderní a vybavené prostory mateřské školky
Vnitřní prostory školky jsou příjemně a tématicky vybaveny a tvoří tak úžasné prostředí pro vaše děti. V prostorách školky je dětem k dispozici to nejlepší vybavení jako interaktivní tabule, hudební nástroje, školní kino, veškeré vybavení pro jazykovou (angličtina) výtvarnou, hudební a hrací činnost, nepřeberné množství různého výtvarného materiálu.

Kvalitní dětská strava

Kvalitní a pestré dětské stravování, možnost bezlepkového jídelníčku, ovocné mísy již v ceně programu apod. Více info o stravování.