Ceník platný od 1.9.2021

ProgramCenaČasové rozmezí
CelodenníDěti do 3 let: 4800,-/měsíc (nově od 1.9.2021)

Děti od 3 let: 4500,-/měsíc

Roční poskytnutí slevy na dani 15200,-

7:00 – 17:00  hod.

výuka dle školního vzdělávacího programu – školský zákon:  2x denně pedagogicky řízená výuka, individuální výukamimořádně nadných dětí formou NTC learning,  7x týdně angličtina, 2x týdně keramický kroužek, 1 x týdně flétnička, fotoateliér, samostatné výtvarné ateliéry, kroužek sportovní přípravky, tělocvična, ovocné rauty, minikroužek pečení na naší střední škole,výuka na dotykové velkoplošné tabuli Smartboard,  nadstandardní vybavení, + možnost přihlášení na další kroužky nad rámec školného, více v programu školky
PůldenníDěti do 3 let: 3800,-/měsíc (nově od 1.9.2021)

Děti od 3 let: 3500,-/měsíc

Roční poskytnutí slevy na dani 15200,
7:00 – 12:00 nebo 12:00 – 17:00 hod.

Program: viz. harmonogram MŠ

Cena stravování: 42 Kč/ den – strava (snídaně, oběd, svačinka, pitný režim, ovocný raut 1x týdně), při nemoci dítěte se strava odhlašuje
MŠ nabízí další extra kurzy : lyžařský výcvik,  in-line bruslení, tenis, taneční kroužek, Judo, německý jazyk, další AJ s rodilým mluvčím