Vážení rodiče,

v průběhu prosince a ledna budete mít možnost vyplnit  dotazník zaměřený na spokojenost rodičů nejen s výchovně – vzdělávacím procesem v naší  MŠ. Dotazníky jsou anonymní, jejich následným zpracováním chceme docílit ke zkvalitnění vzdělávacích podmínek v naší MŠ.

 

Dotazníky pro Vás budou připraveny v šatně MŠ.

 

Děkujeme předem za vyplnění