TŘÍDA:  MOTÝLCI

7:00 – 8:25                 –           scházení dětí, volné hry, individuální práce s dětmi

8:25 – 8:45                –           hygiena, dopolední svačinka, hygiena

8:45 – 9:10                 –           angličtina

9:10 – 10:20                 –           řízená činnost s dětmi podle TVP (výtvarka, hudebka, matemat. představy, dramatizace, výuka na interaktivní tabuli, grafomotorická cvičení, apod.)

10:20 – 12:00               –           pobyt venku

12:00– 12:30             –           hygiena, příprava na oběd, oběd

12:30 – 12:40             –           hygiena, příprava na odpočinek na lehátku

12:40 – 14:20              –          poslech pohádky, odpočinek na lehátku

–           náhradní aktivity pro děti, které neusnou

–           individuální příprava předškoláků

–           převlékání

14:20 – 14:30             –           pohybová chvilka, odpočinek

14:30 – 15:00             –           hygiena, odpolední svačinka, hygiena

15:00 – 15:45            –           odpolední řízené činnosti ( PO, ÚT – angličtina,  ST, ČT – keramika,  PÁ – hra na flétnu, logopedická prevence)

15:45 – 17:00             –           volné hry dětí dle vlastního výběru, individuální práce s dětmi

TŘÍDA:  BROUČCI

dva pedagogové při dopolední výuce

7:00 – 8:25                 –           scházení dětí, volné hry, individuální práce s dětmi
8:25 – 8:45                –           hygiena, dopolední svačinka, hygiena

8:45- 9:45                –         řízená činnost dle TVP ( výtvarka, hudebka, matemat. představy, práce na interaktivní tabuli, grafomotorická cvičení, apod.)

9:45– 10:00             –           angličtina

10:00 – 11:30             –           pobyt venku

11:30 – 12:00              –           hygiena, příprava na oběd, oběd

12:00 – 12:10             –           hygiena, příprava na odpočinek na lehátku

12:10 – 14:20             –           poslech pohádky, odpočinek na lehátku

–          náhradní aktivity pro děti, které neusnou

–          individuální příprava

–          převlékání

14:20 –14:40              –          hygiena, odpolední svačinka, hygiena

14:40 – 15:00             –           pohybová chvilka

15:00 – 15:40             –          odpolední řízené činnostií (PO, ÚT – keramika, ST, ČT – angličtina, PÁ – zpěv a rytmizace)

15:40 – 17:00             –           volné hry dětí dle vlastního výběru,  individuální práce s dětmi