TŘÍDA:  MOTÝLCI

7:00 – 8:25                 –            scházení dětí, volné hry, individuální práce s dětmi

8:25 – 8:45                 –            hygiena, dopolední svačinka, hygiena

8:45 – 9:10                 –            angličtina

9:10 – 10:20               –            řízená činnost s dětmi podle TVP

10:20 – 12:00             –            pobyt venku

12:00– 12:30              –            hygiena, příprava na oběd, oběd

12:30 – 12:40             –            hygiena, příprava na odpočinek na lehátku

12:40 – 14:20             –            poslech pohádky, odpočinek, náhradní aktivity pro děti, které neusnou, individuální příprava předškoláků

14:20 – 14:30             –            pohybová chvilka, odpočinek

14:30 – 15:00             –            hygiena, odpolední svačinka, hygiena

15:00 – 15:45             –            odpolední řízené činnosti ( PO, ÚT – angličtina,  ST, ČT – keramika,  PÁ – hra na flétnu, logopedická prevence)

15:45 – 17:00             –            volné hry dětí dle vlastního výběru, individuální práce s dětmi

TŘÍDA:  BROUČCI

dva pedagogové při dopolední výuce

7:00 – 8:25                 –             scházení dětí, volné hry, individuální práce s dětmi
8:25 – 8:45                 –             hygiena, dopolední svačinka, hygiena

8:45- 9:45                   –             řízená činnost dle TVP

9:45– 10:00                –             angličtina

10:00 – 11:30             –             pobyt venku

11:30 – 12:00              –            hygiena, příprava na oběd, oběd

12:00 – 12:10             –             hygiena, příprava na odpočinek na lehátku

12:10 – 14:20             –             poslech pohádky, odpočinek na lehátku, náhradní aktivity pro děti, které neusnou,

14:20 –14:40              –             hygiena, odpolední svačinka, hygiena

14:40 – 15:00             –              pohybová chvilka

15:00 – 15:40             –             odpolední řízené činnostií (PO, ÚT – keramika, ST, ČT – angličtina, PÁ – zpěv a rytmizace)

15:40 – 17:00             –             volné hry dětí dle vlastního výběru,  individuální práce s dětmi