Dle pokynů MŠMT se připravuje návrat předškoláků do mateřských škol od 12.4. Příští týden v pondělí se tedy těšíme na naše přeedškoláky.

 

Další informace k zahájení výuky včetně problematiky antigenního testování Vám brzy poskytneme.