Personální zabezpečení MŠ od 1.9.2020.

K 31.8. se MŠ loučí s paní učitelkou P. Gomolovou, paní učitelce přejeme mnoho úspěchů v další pracovní kariéře.

 

S novým školním rokem přivítáme do našeho týmu doktorandku oboru: Pedagogika, Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Mgr. Beátu Deutscherovou, MBA.

třída Broučci: G. Stodolová, L. Žižlavská

třída Motýlci: B. Deutscherová, + asistentka pedagoga