Stříbro-olomoucky-nej-skolka-173x300stribro1-110x190

O naší mateřské školce a našich partnerech.

 

Na trhu předškolních zařízení působíme od roku 2011, kdy byla mateřská škola zapsána do rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, poskytujeme tedy vzdělání dle školského zákona a brzy jsem si zajistili prestižní pozici a to především tím, že nabízíme nejširší vzdělávací program zaměřený také na mimořádně nadané děti, mnoho mimoškolních aktivit, výuku angličtiny, němčiny, výtvarných, pohybových, sportovních, hudebních aktivit s individualizovaným přístupem. Ke vzdělávacím činnostem v MŠ využíváme efektivních metod z klasického i moderního (alternativního) pojetí předškolního vzdělávání jako je např. montessori pedagogika, daltonská pedagogika. Poslední kontrolou České školní inspekce jsme byli ohodnoceni s výsledkem „Nadprůměrný“. Uplatňujeme také zkušenosti ze zahraničních návštěv a stáží ve školkách ve Velké Británii nebo Bulharsku. Náš vzdělávací program se pečlivě zaměřuje na efektivní postup a vývoj dítěte, zajištěný především sníženým počtem dětí ve třídách, u nás se děti vzdělávají během celého dne a klademe důraz na každodenní výuku. Pro práci s dětmi využíváme mimo standardních činností např. vlastní výtvarný ateliér, tělocvičnu, interaktivní velkoplošné tabule, profesionální cvičné kuchyně, náš fotoateliér, děti se zabaví např. zpěvem videoklipů naší hudební skupiny Agathamusic či  hrou na flétnu, několikrát týdně pracujeme v rámci keramického kroužku, anglicky se učíme 7 x týdně a spoustu dalšího……

Více informací ohledně vzdělávacího programu a harmonogramu dne naleznete v sekci „Vzdělávací program“

Jak vybírat MŠ?

  1. Je Vámi vybraná MŠ v rejstříku škol MŠMT a splňuje tak požadavky školského zákona č. 561/2004 Sb., zákona o pedagogických pracovnících?
  2. Nabízí MŠ další sportovní a výtvarné aktivity, nabízí výuku cizích jazyků?
  3. Nabízí MŠ další doplňkové vzdělávací a mimoškolní činnosti?
  4. Nabízí MŠ snížený počet dětí ve třídách?
  5. Má MŠ zkušenosti se vzděláváním, je aktivní v rámci implementace nových přístupů, zapojuje se do mezinárodní spolupráce výměny zkušeností s předškolním vzděláváním?
Moderní a vybavené prostory mateřské školky
Vnitřní prostory školky jsou příjemně a tématicky vybaveny a tvoří tak příjemné prostředí pro Vaše děti. V prostorách školky je dětem k dispozici to nejlepší vybavení jako interaktivní tabule, hudební nástroje, veškeré vybavení pro jazykovou (angličtina), výtvarnou, hudební a hrací činnost, nepřeberné množství různého výtvarného materiálu.

Kvalitní dětská strava

Kvalitní a pestré dětské stravování, možnost bezlepkového jídelníčku, ovocné mísy již v ceně programu apod. Více info o stravování.