Spolupracujeme s těmito firmami a partnery:

 • Statutární město Olomouc
 • Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Moravská střední škola s.r.o.
 • Hudební škola IŠA
 • Pedagogicko-psychologická poradna OK
 • Nautis – Praha
 • Taneční škola Coufalovi
 • Lyžařská škola Newmanschool
 • Agathamusic – Hudebně-dramatická skupina
 • Fotoateliér Mamafoto
 • ZŠ Mozartova
 • ŠJ Řezníčkova
 • ŠJ Nedvědova
 • ŠJ Helsinská