Ing. A. Žižlavská, Ph.D.,  jednatelka MŠ

SPŠ Stavební Lipník n. Bečvou

Inženýrské studium – Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavební fakulta

Doktorandské studium – Fakulta stavební VUT v Brně

VUT – Doplňkové pedagogické studium pro výuku na VŠ

projektový manažer, výzkumný pracovník AdMaS – moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce při VUT v Brně

 • ZUŠ Iši Krejčího, sborový zpěv, klavír
 • v MŠ má na starosti individuální přípravu bystrých a nadaných dětí

Ing. D. Žižlavský, ředitel MŠ

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomie
 • University of Applied Sciences – Ludwigshafen am Rhein, Mannheim
 • Vysoká škola podnikání, Ostrava
 • Škola ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava
 • Střední průmyslová škola strojní, Olomouc
 • Flying Academy, CZE/USA. – Certifikát dopravního pilota ATPL
 • EASA Letecký instruktor
 • Jazyková škola Lingua, Jazyková škola LITE, Jazyková škola Uplift,
 • Goethe Zertifikat – jazykový kurz německého jazyka
 • Hudební škola IŠA, obor: klasická kytara, elektrická kytara
 • 2 roky praxe – technologie a business management (letecký průmysl)
 • 10 let praxe  –  školský management
 • školící vedoucí pracovník v oblasti BOZP,PO
 • Funkční studium pro ředitele školských zařízení
 • další kurzy a semináře v rámci DVPP (ESF a UPOL)

Bc. G. Stodolová (třída Broučci)

· Vedení kroužků v MŠ (angličtina a výtvarná výchova)

· Studijní stáž v Číně s praxí v MŠ

· Au-pair pobyt v Itálii (2,5 letá holčička)

· Absolvování programu celoživotního vzdělávání: Student se sluchovým postižením, Student se zrakovým postižením a Student s poruchou autistického spektr

– Cetifikát: Osobnostní rozvoj

 • navazující magisterské studium Univerzity Palackého

PhDr. B. Deutscherová, MBA (třída Motýlci)

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov

2010 – 2014, Pedagogické lyceum

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

2014 – 2017, bakalářské studium, obor: Učitelství pro mateřské školy

British Institut of Management, Nový Jičín

2016 – 2017, Corporate Management

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

2017 – 2019, navazující studium, obor: Pedagogika předškolního věku

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

doktorské studium, obor: Pedagogika

Souvislá pedagogická praxe – Mateřská škola Malhotice. Květen 2013.

Souvislá pedagogická praxe – Základní škola Opatovice. Září 2013.

Souvislá pedagogická praxe – Life Academy, Poprad. Listopad-prosinec 2016.

Letní program Work and Travel. New York, Long Island, Sag Harbor. Květen – září 2018.

Souvislá pedagogická praxe – Česká školní inspekce – Olomoucký inspektorát. Listopad – prosinec 2018.

Odborná stáž – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Leden 2019.

Mgr. V. Šašinková – asistentka pedagoga (třída Motýlci)

Střední umělecká škola Ostrava

Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

(navazující magisterské studium – Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy

a základní umělecké školy)

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta (obor Historie)

 

L. Žižlavská – školní asistent