Prosíme o bezodkladné uhrazení stravy na červenec 2016 pod přiděleným variabilním symbolem (naleznete po Vašem přihlášení do www.strava.cz v sekci ´´Informace´´).

 

Částku 518 Kč uhraďte na BÚ ŠJ Řezníčkova  107-7710220237/0100, nejpozději do pátku 24.6.2016.

 

V tento termín budou ti, co včas částku neuhradí odhlášeni ze stravování.