Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 proběhne dálkovou formou, bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Příjem žádostí je stanoven od 2.5.2021 do 16.5.2021.
Podání žádosti
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 1. do datové schránky školy (dnp3nyn),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: skolka@ms-olomouc.cz (pokud posláno prostým emailem, musí zákonný zástupce potvrdit do 5 dnů v MŠ)
3. poštou,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Doložení řádného očkování dítěte
1, Doložené potvrzení o řádném očkování dítěte (ke stažení na webu školy Evidenční list dítěte 2021)

Evidenční list

Zadost o prijeti ditete do MS.pdf

Zadost o prijeti ditete do MS.doc

Zápis 2021-2022