Hygiena, čistota a pořádek ve školce

Hygiena

  • Klademe důraz na základní hygienické návyky dětí jako, umývání rukou před jídlem, čištění zubů po obědě, odnášení si použitého nádobí, uklízení si svých hraček, udržování si pořádku ve své šatničce apod.
  • Snažíme se vštípit mrňouskům, že udržování pořádku, vedení ke zdravému životnímu stylu a hygiena je jednou z mnoha věcí, které nejen oni, ale především rodiče i lidé okolo ocení.

Bezpečnost

  • Vybavení na školní zahradě splňují potřebné normy a jsou pořízeny certifikovanou firmou.
  • V blízkosti školky se nachází praktický lékař.
  • Okna, dveře na terasu, elektrické zásuvky jsou zabezpečeny, prosklené části jsou pokryty bezpečnostním povrchem (fólií).
  • Prostory školky a zahrady jsou oploceny.
  • Školka se nachází v krásném a klidném prostředí, bez frekventovaného výskytu dopravních prostředků.
  • Ve školce se nachází veškeré řešení pro požární ochranu, zabezpečovací systém atd.