v ceně školného
Flétna a odpolední zpívánky

Na flétničku se učíme jednou týdně a snažíme se udělat maminkám radost vlastní hrou, menší děti zpívají písničky naší hudební skupiny nebo se učí rytmizaci.

Děti (4,5 – 6 let) = flétnička, Orffovy nástroje
Děti (2,5 – 4,5 roku) = rytmizace, zpěv, Orffovy nástroje