Interaktivní tabule

Každá třída je vybavena interaktivní tabulí Smartboard, kterou využíváme pro výuku  AJ, grafomotoriku, předmatematickou gramotnost, předčtenářskou gramotnost, a další.