v ceně školného
Keramika

Keramiku máme 2x týdně a naučíme se v ní modelovat a vyrábět spoustu zajímavých výrobků, které si můžeme glazovat a následně vypálit v keramické peci, výrobky pak odnášíme domů rodičům na památku. Výuka práce s keramikou nám zdokonaluje naši jemnou motoriku, uplatňujeme svou fantazii, práce s hlínou nás moc baví.