v ceně školného
Logoped

Na začátku školního roku k nám dochází i paní logopedka, paní učitelky provádí u dětí nad 4 roky 1x týdně cvičení logopedické prevence