150,- / 1 lekce
Piano

Výuka piana s panem učitelem Mgr. Jiřím Fischerem z Hudební školy IŠA.