v ceně školného
Řizené činnosti v českém jazyce

Ve výuce se naučíme vše potřebné pro zahájení následné povinné školní docházky, ve třídě je nás snížený počet a všichni učitelé se nám plně věnují, pedagogicky řízenou činnost máme na rozdíl od jiných dvakrát denně – naučíme se tak mnohem více než v ostatních školkách. V každé třídě máme interaktivní tabuli, na které si mimo vědomostí vyzkoušíme i zacházení s výpočetní technikou, šikovnější z nás si výukový program vedeme i samostatně, máme k dispozici veškerý výtvarný materiál pro naši práci, didaktické hračky, stavebnice, kuchyňku, knížky, pracovní sešity, každý máme vlastní schránku na výkresy a náš vývoj nám pečlivě zaznamenávají naše paní učitelky do diagnostik.
V rámci řízených činností procvičujeme grafomotoriku, matematické představy, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, dramatickou výchovu a mnoho dalšího. K výuce využíváme metod rozhovorů, experimentů, pokusů, práce na interaktivních tabulích. Na konci předškolního vzdělávání jsme schopni být samostatní, samostatně se učit, získáme požadované lidské hodnoty.