smluvní ceny
Převoz dětí

V nepříznivém počasí  či z pohodlnosti je možné využít převoz dětí na mimoškolní akce školní dodávkou.