v ceně školného
Turisťáček

V měsících září, říjen a duben – červen bude min. 1x měsíčně realizován výlet odpovídající aktuálnímu vzdělávacímu tématu v MŠ, kdy s dětmi navštívíme místa v našem regionu a umocníme tak přínos z výuky ve školce i skutečným poznáním nových míst v okolí. Budujeme tak v dětech vztah k přírodě, poznání našeho regionu, učení se samostatnosti, bezpečnosti, vytváření povědomí o širším přírodním a kulturním povědomí.