07 Úno20177. 2. 2017
Příspěvek

Anketa školních jídelen

Vážení rodiče, přestože je Vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb. plošně platná pro všechny školní jídelny v ČR, a to mimo jiné z hlediska požadavku na kvalitu a množství dodávaného jídla a jsme přesvědčeni, že je všemi dodržována, rádi bychom Vás touto cestou poprosili o vyjádření Vašeho názoru, pokud samozřejmě máte možnost srovnání, na...

06 Úno20176. 2. 2017
Příspěvek

Od 2.3.2017 začínáme opět se Zumbou a Sportovní přípravkou

Od 2.3.2017 budeme opět každý druhý čtvrtek navštěvovat tělocvičnu v rámci Zumby a Sportovní přípravky. Určeno dětem starší 4 let. Odchod z MŠ v 8:45, návrat cca ve 12:00. S sebou do batohu vždy: pití, sportovní obuv, sportovní oblečení

06 Úno20176. 2. 2017
Příspěvek

Přístup do fotogalerie

Připomínáme přístup do Fotogalerií dětí: 1, zadat ´´www.rajce.net´´ 2, Kliknout na ´´Hledat´´ a zadat ´´skolka@ms-olomouc.cz´´ 3, Kliknout na ´´MŠ Petelínova´´ 4, Najít si své album, kde přihl. jméno i heslo je stejné ´´DDMMRRRR´´ narození dítěte včetně nul, např. datum narození 1.2.2011 bude přihl. jméno i heslo ´´01022011´´ (v případě sourozenců platí DDMMRRRR u staršího dítěte)

26 Led201726. 1. 2017
Příspěvek

Sleva na dani za školkovné

Využijte možnosti odečtu daně z příjmu za rok 2016 ve výši 9900,-. Formuláře potvrzujeme po vyplnění v ředitelně od 7:00 – 9:00, 6.1., 13.1., 20.1., 27.1.   V roce 2017 již bude uplatnitelná sleva na dani za školkovné 11000,-

21 Čvn20162. 11. 2016
Příspěvek

Platba za stravu na červenec – poslední termín

Prosíme o bezodkladné uhrazení stravy na červenec 2016 pod přiděleným variabilním symbolem (naleznete po Vašem přihlášení do www.strava.cz v sekci ´´Informace´´).   Částku 518 Kč uhraďte na BÚ ŠJ Řezníčkova  107-7710220237/0100, nejpozději do pátku 24.6.2016.   V tento termín budou ti, co včas částku neuhradí odhlášeni ze stravování.        

25 Dub20166. 2. 2017
Příspěvek

Zrušení předplaveckého kurzu

Na základě metodických požadavků MŠMT k realizaci kroužků mateřskými školami jsme se rozhodli, že v tomto šk. roce nebude uskutečněn kurz předplavecké výuky.

07 Led20162. 11. 2016
Příspěvek

Sleva na školném 9200,-

Potvrzení na daňová přiznání za rok 2015, kterým můžete využít uplatnění slevy ve výši 9200 Kč potvrzujeme na počkání v ředitelně MŠ. Formulář ´´Potvrzení o úhradě školného za rok 2015´´ je ke stažení v sekci ´´Pro rodiče´´ – ´´Ke stažení´´. Vyplněný formulář mimo kolonky ´´Výdaje celkem v Kč´´ Vám doplníme a potvrdíme v ředitelně.

03 Pro20152. 11. 2016
Příspěvek

Dotazníkové šetření

Vážení rodiče, v průběhu prosince a ledna budete mít možnost vyplnit  dotazník zaměřený na spokojenost rodičů nejen s výchovně – vzdělávacím procesem v naší  MŠ. Dotazníky jsou anonymní, jejich následným zpracováním chceme docílit ke zkvalitnění vzdělávacích podmínek v naší MŠ.   Dotazníky pro Vás budou připraveny v šatně MŠ.   Děkujeme předem za vyplnění