06 Úno20176. 2. 2017
Příspěvek

Přístup do fotogalerie

Připomínáme přístup do Fotogalerií dětí: 1, zadat ´´www.rajce.net´´ 2, Kliknout na ´´Hledat´´ a zadat ´´skolka@ms-olomouc.cz´´ 3, Kliknout na ´´MŠ Petelínova´´ 4, Najít si své album, kde přihl. jméno i heslo je stejné ´´DDMMRRRR´´ narození dítěte včetně nul, např. datum narození 1.2.2011 bude přihl. jméno i heslo ´´01022011´´ (v případě sourozenců platí DDMMRRRR u staršího dítěte)

26 Led201726. 1. 2017
Příspěvek

Sleva na dani za školkovné

Využijte možnosti odečtu daně z příjmu za rok 2016 ve výši 9900,-. Formuláře potvrzujeme po vyplnění v ředitelně od 7:00 – 9:00, 6.1., 13.1., 20.1., 27.1.   V roce 2017 již bude uplatnitelná sleva na dani za školkovné 11000,-

21 Čvn20162. 11. 2016
Příspěvek

Platba za stravu na červenec – poslední termín

Prosíme o bezodkladné uhrazení stravy na červenec 2016 pod přiděleným variabilním symbolem (naleznete po Vašem přihlášení do www.strava.cz v sekci ´´Informace´´).   Částku 518 Kč uhraďte na BÚ ŠJ Řezníčkova  107-7710220237/0100, nejpozději do pátku 24.6.2016.   V tento termín budou ti, co včas částku neuhradí odhlášeni ze stravování.        

25 Dub20166. 2. 2017
Příspěvek

Zrušení předplaveckého kurzu

Na základě metodických požadavků MŠMT k realizaci kroužků mateřskými školami jsme se rozhodli, že v tomto šk. roce nebude uskutečněn kurz předplavecké výuky.

07 Led20162. 11. 2016
Příspěvek

Sleva na školném 9200,-

Potvrzení na daňová přiznání za rok 2015, kterým můžete využít uplatnění slevy ve výši 9200 Kč potvrzujeme na počkání v ředitelně MŠ. Formulář ´´Potvrzení o úhradě školného za rok 2015´´ je ke stažení v sekci ´´Pro rodiče´´ – ´´Ke stažení´´. Vyplněný formulář mimo kolonky ´´Výdaje celkem v Kč´´ Vám doplníme a potvrdíme v ředitelně.

03 Pro20152. 11. 2016
Příspěvek

Dotazníkové šetření

Vážení rodiče, v průběhu prosince a ledna budete mít možnost vyplnit  dotazník zaměřený na spokojenost rodičů nejen s výchovně – vzdělávacím procesem v naší  MŠ. Dotazníky jsou anonymní, jejich následným zpracováním chceme docílit ke zkvalitnění vzdělávacích podmínek v naší MŠ.   Dotazníky pro Vás budou připraveny v šatně MŠ.   Děkujeme předem za vyplnění

27 Lis20152. 11. 2016
Příspěvek

Vánoční sobotní školka – malý dárek pro rodiče

Vážení rodiče, zdarma Vám nabízíme odpolední hlídání dětí v sobotu 19.12. v čase od 13:00- 17:00.  Pro Vaše děti bude připravena výtvarná dílnička a interaktivní výuka AJ. Využijte tak čas ke klidnému nákupu dárků.

26 Říj20152. 11. 2016
Příspěvek

Nová paní učitelka Mgr. KAteřina kellerová

Do našeho týmu se postupně začleňuje zkušebními hodinami  paní učitelka Mgr. Kateřina Kellerová, která bude mít na starosti skupinu ´´Broučci mladší´´. S paní učitelkou se bude již standardně potkávat od listopadu.