Během prázdninových měsíců (července, srpna) bude stravu pro MŠ dodávat ŠJ Helsinská, resp. ŠJ Stupkova. Cena dotované stravy je stejná, 42,-/den.
Stravu je potřeba odhlásit vždy do 9:00 předešlého dne ústně v MŠ nebo pomocí tel, SMS na tel. čísle 728589113. Ti, co nebudou v MŠ 1.7., prosíme o první  odhlášení stravy do pátku 28.6. 9:00 (stravu můžete samozřejmě odhlašovat na více dní najednou, není potřeba odhlašovat každý jednotlivý  den předem). Pokud stravu neodhlásíte, budeme považovat, že si ji přejete přihlásit – zanecháme tedy podobný systém jako jsme zvyklí v rámci elektronického přihlašování stravy při ŠJ Řezníčkova.
Současně připomínáme, že je nutné stravu odhlásit vždy v případě nepřítomnosti dítěte v MŠ.. Za každou druhou a další  nahlášenou stravu, kdy dítě v MŠ chybí bude pak zákonnému zástupci účtována strava v plné (nedotované) výši, tedy 69,-, vyzvedávání stravy chybějících dětí bude probíhat od 12.30-13:00.
Zákonným zástupcům bude strava vyúčtována po skončení každého prázdninového měsíce.