249494

Studium magisterského studia – Tělesná výchova – biologie

Dokončené vysokoškolské vzdělání titulem bakalář ,,Bc.“.

Obor/specializace: Tělesná výchova – biologie

Název a typ organizace: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury,

Dosažená kvalifikace: Dokončené odborné středoškolské vzdělání s maturitou.

Obor/specializace: Předškolní a mimoškolní pedagogika

Název a typ organizace: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická školy, Krnov

Hra na hudební nástroj – kytara, klavír, flétna.

Čtyřletá činnost v pěveckém sboru ARS VOCE.

Sportovní aktivity – plavání, atletika, volejbal, in-line, bruslení, lyžování, snowbording