MATEŘSKÁ ŠKOLA JAZYKOVÁ A UMĚLECKÁ s.r.o.

Petelínova 18, Olomouc 77900

IČO 28659503, tel. 721 834121

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer) pro naši školu jmenována

Ing. Adéla Žižlavská

adela.zizlavska@gmail.cz

tel: 721834121, 737009126

 

Pravidla pro přijímací řízení d2018-2019

SVýzva k nahlédnutí do spisu

Rozhodnutí o přijatých uchazečích

Směrnice GDPR