Na základě metodických požadavků MŠMT k realizaci kroužků mateřskými školami jsme se rozhodli, že v tomto šk. roce nebude uskutečněn kurz předplavecké výuky.